15 พ.ย. ทุกแบงก์ ฝากเงินสดผ่านตู้ ต้องใช้บัตรเดบิต-เครดิต ยืนยันเท่านั้น

15 พ.ย. ทุกแบงก์ ฝากเงินสดผ่านตู้ ต้องใช้บัตรเดบิต-เครดิต ยืนยันเท่านั้น

งานเข้า! ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตู้เอทีเอ็มทุกแบงก์ต้องใชับัตรเดบิต-เครดิตเสียบเพื่อฝากเงินสดทุกครั้ง หากไม่มีบัตรต้องฝากเงินที่สาขาธนาคาร หรือตัวแทนธนาคารที่เปิดทำการธนาคารกรุงไทย ประชาสัมพันธ์ลูกค้าถึงการใช้บริการฝากเงินสดผ่านช่องทางตู้อัตโนมัติ (CDM หรือ ADM) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 แจ้งว่าต้องการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ตามกฎเกณฑ์หน่วยงาน ปปง. ลูกค้าธนาคารจะต้อง เสียบบัตรเดบิต (Debit) หรือบัตรเครดิต (Credit) และใส่ PIN ก่อนฝากเงินสดผ่านตู้ ATM อัตโนมัติของทุกธนาคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามยังมีลูกค้าบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้บัตรเครดิต-เดบิต

เพื่อถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และมีค่าธรรมเนียมบัตรเพิ่มอีก้ดวย ทั้งนี้ นโยบายการใช้บัตรกดฝากเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย เป็นไปตามโครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) CDM AMLO อย่างถูกต้องเหมาะสม ที่ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยให้กับธนาคารต่าง ๆ มีวิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ทำรายการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติของทุกธนาคาร ทั้งเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) และตู้ฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM Recycling) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

วิธีการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติ ตามโครงการ CDM AMLO ของ ปปง. จะต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ทำรายการ ด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่มีอยู่ และใส่รหัสบัตร (PIN) ก่อนการทำรายการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติทุกธนาคาร โดยสามารถใข้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ธนาคารใดก็ได้ จาก 11 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะเป็นค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดแทน โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการฝากเข้าบัญชีธนาคารเดียวกันและต่างธนาคาร

ลูกค้าธนาคารกรุงไทยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารที่ท่านใช้บริการ.

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการรัฐ รอบ 5 สถานะไม่สมบูรณ์แก้ไขได้ถึงวันไหน

เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน-ไม่ผ่าน หลังกระทรวงการคลังแจ้งผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนรอบที่ 5 ผู้ลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

ความคืบหน้า การเช็คสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้แจ้งผลการลงทะเบียนรอบที่ 5 สำหรับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565 โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการประกาศสิทธิบัตรคนจนรอบดังกล่าวนั้น

ล่าสุดพบว่า ผู้ที่ตรวจสอบสถานะทำการเข้าไปเช็คสิทธิ์บัตรคนจนวันนี้แล้วขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า “สถานะไม่สมบูรณ์” ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำประชาชนหลายคนต้องประสบปัญหาอย่างหนักในการดำเนินการแก้ไขกันเป็นจำนวนมาก

“สถานะไม่สมบูรณ์” ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐไปแล้ว เช็คสิทธิต้องทำยังไง ?

สำหรับผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกรอบเวลาดังกล่าวตรามท ี่กระทรวงการคลังแจ้งทราบนั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดง โดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

2. ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

3. ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า