บาคาร่าเว็บตรง รัฐบาลแจงข่าว บ.แอคแคป เสนอขายวัคซีน Sinopharm ยัน ไม่ได้รับอนุญาตนำเข้ายา

บาคาร่าเว็บตรง รัฐบาลแจงข่าว บ.แอคแคป เสนอขายวัคซีน Sinopharm ยัน ไม่ได้รับอนุญาตนำเข้ายา

บาคาร่าเว็บตรง รัฐบาลแจงข่าว บ.แอคแคป เสนอขายวัคซีน Sinopharm ไม่ได้รับอนุญาตนำเข้ายามาในไทย และบริษัทดังกล่าวไม่เคยติดต่อขอเข้าพบรัฐบาลแต่อย่างใด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีข่าวเรื่องการเสนอขายวัคซีน Sinopharm จำนวน 20 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย โดยบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด นั้น

ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

แล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯดังกล่าวไม่สามารถนำเข้ายาเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุที่บริษัทฯดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ายามาในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถยื่นขออนุณาตในการขึ้นทะเบียนกับ อย. อีกเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับ อย. มาก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ วัคซีน Sinopharm ได้มีบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ไว้ก่อนแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมธุรกิจการค้า พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิใช่ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทฯดังกล่าวต่อไปเพื่อความชัดเจน

หมอธีระ อธิบายชัดกรณีพบ โควิดสายพันธุ์ไทย เผยเรียกชื่อตามสถานที่พบ พร้อมระบุว่าจริงๆแล้วมาจากประเทศอียิปต์  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ได้อธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่มีการตรวจพบโควิดสายพันธุ์ไทยในประเทศอังกฤษ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวแล้ว 109 ราย

โดยหมอธีระกล่าวว่า “เวลามีการรายงานแบบนี้คือ เจอที่ไหนก็เรียกชื่อตามที่เจอ ดังนั้นที่เขียนว่า Thailand ex Egypt หมายถึงว่าเจอที่ประเทศไทย แต่ไม่ได้เจอในคนไทย แต่เขาเรียกตามชื่อแหล่งที่พบ ว่า เป็นที่ประเทศไทย แต่จริงๆ แล้วมาจากอียิปต์”

เมื่อถามว่าการพบเชื้อดังกล่าวในสถานกักกันโรค มีความน่ากังวลอย่างไร ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า การที่เราเจอเช่นนี้จะไม่มีทางรู้ว่าน่ากังวลอย่างไร แต่เราต้องเช็กว่า มีการระบาดง่ายขึ้น ติดเชื้อง่ายขึ้น หรือโรครุนแรงขึ้นหรือไม่ แต่ประเทศไทยมีข้อจำกัดเรื่องการถอดรหัสพันธุกรรม เพราะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประมาณ 1-2 หมื่นบาทต่อตัวอย่าง

“ทางศูนย์ฯ ของเรา กำลังจะปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ เพื่อการคัดกรอง ก่อนจะนำไปถอดรหัสพันธุกรรม ด้วยการตรวจหาไวรัสใหม่ ที่ทำให้รู้ถึงลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปของสายพันธุ์ ซึ่งเมื่อพบแล้วก็สามารถเจาะตัวอย่างเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมได้ โดยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำและใช้เวลาน้อยกว่า โดยจะมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศในสัปดาห์หน้า”

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทฯดังกล่าวไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องการนำเข้าวัคซีนสามารถติดต่อผ่านทางองค์การเภสัชกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้โดยตรงในเบื้องต้น โดยไม่มีความจำเป็นต้องพบนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีตามที่อ้างแต่อย่างใด

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ศ.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์’ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีใจความระบุว่า “ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวินิจฉัยเสนอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้มีมติรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมและเห็นสมควรเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564

ผ้าไหมสีม่วงลายดอกปีบ ผ้าฝ้ายลายดอกปีบ ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมครั่งทับครมาม ผ้าทั้งสาม ชนิดสามสี และเส้นใยที่แตกต่างกัน ทั้งหมดได้ถูกออกแบบและตัดเย็บรวมอยู่ในชุดเดียวกัน แสดงออกให้เห็นและเข้าใจว่าประชาชนคนไทยไม่ว่าจะมี อาชีพ ฐานะที่แตกต่างกันทุกคนต่างใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นแผ่นดินไทยภายใต้พระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเดล้าเจ้าอยู่หัว บาคาร่าเว็บตรง