ประยุทธ์ จัดงบดูแลวัดโบราณ-พิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้

ประยุทธ์ จัดงบดูแลวัดโบราณ-พิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้

ข่าวนายกวันนี้ ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ Soft power วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ Soft power

ทั้งด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี อาหารประจำถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยว 

เพื่อจูงใจให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและเน้นย้ำโดยตลอด

รัฐบาล ให้การส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์สังคมพหุวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อัลกรุอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและคัมภีร์อัลกรุอาน ที่มีประชาชนครอบครองไว้หลายช่วงอายุ แล้วนำมามอบให้ มีอายุตั้งแต่ 150-1,100 ปี รวมถึงมีวัตถุโบราณอีกจำนวนมากซึ่งแสดงถึงสังคมในยุคฮินดู-พุทธ ที่มีอิทธิพลในพื้นที่

ให้ความสำคัญ อนุรักษ์โบราณสถานทางพุทธศาสนา ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานทางพุทธศาสนา เช่น ที่วัดเกาะอภินิหาร หรือวัดกุหร่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา แม้ปัจจุบันจะเป็นวัดร้าง แต่ปรากฎร่องรอยหลักฐานโบราณสถาน ที่เป็นอุโบสถเก่าซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตั้งอยู่บนเส้นทางสัญจรที่ผู้คนในสมัยนั้นใช้เดินทางไปมาระหว่างเมืองไทรบุรีและอาณาจักรสยาม

โดยถูกขึ้นทะเบียน “โบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร” และอีกแห่งหนึ่งคือ วัดถ้ำตลอด พุทธสถานที่เชื่อกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุทธก่อนปีพุทธศักราช 2219 เป็นพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานศิลปกรรมอยุธยาและศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้ โดยถ้ำมี 3 คูหาได้แก่ ถ้ำทวดหยัง ถ้ำมหาอุด และถ้ำระฆัง มีพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์มีอายุหลายร้อยปีและมีหินปูน หินงอก หินย้อยวิจิตรตระการตา

ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนผ่าน Soft Power จากที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนผ่าน Soft Power พบว่า

สรุป “ผลลงมติไม่ไว้วางใจ” รายบุคคล รัฐบาลประยุทธ์ใครได้อยู่ต่อ

ประชุมสภาวันนี้ โหวต ผลลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา และ รัฐมนตรีรายบุคคล อยู่ต่อด้วยคะแนนเสียงลงมติไว้วางใจเสียงมากกว่าลงคะแนนไม่ไว้วางใจ รายงานประชุมสภาวันนี้ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ลงคะแนนเสียง มติไม่ไว้วางใจ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผลปรากฎว่า ผลลงคะแนนมติไม่ไว้วางใจ แพ้ไป โดย มติจาก ส.ส. ลงคะแนนเสียงให้รัฐมนตรีรายบุคคล ดังนี้ ผลลงคะแนนมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล ผลการโหวตคะแนนเสียงมติไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ รายบุคคล 10 คน ผลลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นดังนี้

1. พลเอกประยุทธ์จันทร์ โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผลคะแนนมติไว้วางใจ 256 คะแนนมติไม่ไว้วางใจ 206 คะแนนงดออกเสียง 9 เสียง ผลการลงมติผ่านการไว้วางใจ.

2. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงคะแนนไว้วางใจ 268 เสียง ไม่ไว้วางใจ 193 เสียงงดออกเสียง 11 เสียง ผลการลงมติไม่ไว้วางใจ ผ่าน.

3. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 245 เสียง ไม่ไว้วางใจ 212 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง ผ่านการลงมติ.

4. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผลคะแนนเสียงมติไว้วางใจ 264 เสียง คะแนนไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน งดออกเสียง 3 เสียง ผลการลงมติผ่านการไว้วางใจ.

5. นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไว้วางใจ 262 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน งดออกเสียง 5 คะแนน ผ่านผลการลงมติ.

6. นายชัยวุฒิ ธนาคณานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลคะแนนไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน ไว้วางใจ 249 คะแนน งดออกเสียง 18 คะแนน ผ่านผลการลงมติ.

7. นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลลงคะแนนมติไว้วางใจ 241 คะแนน ผลลงคะแนนมติไม่ไว้วางใจ 207 คะแนน งดออกเสียง 23 เสียง ผลการลงมติไม่ไว้วางใจ ผ่าน.

8. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลลงคะแนนไว้วางใจ 244 คะแนนผลลงคะแนนมติไม่ไว้วางใจ 209 คะแนนงดออกเสียง 17 เสียงผ่านผลการลงมติ.

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า